Прогрес консулт - Индекс на пълноценния живот

Нови данни

ИНДЕКС НА ПЪЛНОЦЕННИЯ ЖИВОТ

За много от понятията, които употребяваме всекидневно – като истина, морал, етика, здраве, че дори и пълноценно хранене, съществуват определения. Оказва се обаче, че по въпроса какво е това „пълноценен живот“, е трудно да се намери единна дефиниция. Всички говорим за това, че искаме да живеем пълноценно, оплакваме се, че не го правим, или обратното – афишираме, че го постигаме, но не определяме ясно какво точно се съдържа в понятието. Затова се допитахме до колективното мнение на българите.

Дори и след като изготвихме проучването, направихме анализите и създадохме формулата за Индекса на пълноценния живот, продължихме да търсим мнения – включително извън страната, що е това пълноценен живот. Най-много ни допадна определението на един тийнейджър отвъд океана, който малко преди да започнем подготовката на проекта е написал: „Пълноценният живот се състои в това да осъществиш всичко, за което си мечтал, да помагаш на другите да осъществяват това, за което мечтаят, да изживяваш живота си до предел, и когато си на смъртния си одър да не съжаляваш за нищо; да оставиш след себе си света по-добър, отколкото си го заварил.“

И това като че ли най-много се доближава до есенцията на понятието, както я открихме в мисълта на българина. Пълноценният живот е събирателен и концентриран образ на удовлетвореността от живота като цяло, на физическото благосъстояние, на споделяните радости в семейния живот и в общуването с другите хора, на постигнатия успех в личен план и на професионално ниво, на отделянето на време за хобита и почивка, за учене и развитие, на поставянето на цели и постигането им. Но пълноценният живот не включва единствено обективни критерии и индикатори, тук съществен момент е чувството на отделния индивид за пълноценно живеещ.

Търсейки „формула“ за пълноценен живот, за да го измерим емпирично с едно число (коефициент), ранжирахме ключовите области на качеството на живот, свързани с пълноценното живеене. Да живееш пълноценно предполага да отговориш на 7 индикатора - здраве, рекреация, отношения, пари, професия, образование, цели, които (взети заедно) съдържат набор от общо 82 индикатора. Подреждането по степен на важност на всяка от тези категории дава много интересна информация, която служи за по-нататъшното изчисляване на Индекс на пълноценния живот на обобщено ниво – изразен само с едно число.

Пълноценното живеене вълнува хората и данните от проучването категорично го доказват. Четири са факторите, които излизат на преден план като най-важни за постигане на по-пълноценно съществуване: финансови средства; социална среда и взаимоотношения с хората; цели, увереност и удовлетвореност; здраве.

Същевременно, разглеждайки значението на конкретните фактори, наблюдаваме една много висока степен на обръщане към другите, мислене за другите, която демонстрира българинът.