Нови методи

Приложения на системата

Методология за дефиниране на психографските профили на потребителите

Коефициент на маркетинговата сила на марката

Interactive Measurement System

CAPIspace – уеб-базирана платформа за проучвания

CAPIspace – уеб-базирана платформа за проучвания

Уеб-базираната платформа за он-лайн въвеждане на данни е предназначена за всички компании, извършващи проучвания чрез преки лични интервюта (CAPI) или от вида „Таен клиент“; търговски вериги, проучващи удовлетвореността на своите клиенти; фирми, създаващи бази данни по избрани от тях индикатори при наблюдения на стоки или търговски обекти и др.). Платформата дава възможност това да се извършва он-лайн, в реално време, чрез използването на устройства за мобилна комуникация (таблети, смартфони): достатъчно е само да се осъществи връзка с платформата и данните незабавно се вписват в централизирана база данни.

С удобен за ползване интерфейс всеки потребител може сам да създава въпроси и индикатори за своя проект. Възможно е създаването на потребители с различни права на достъп до платформата: от полеви работници, които само набират и предават информацията, до експерти, които могат да работят с получената база данни. Създадената база данни се експортира във формат, който позволява впоследствие да бъде обработвана от потребителя с различни програмни продукти: от специализирани статистически пакети до офис-приложения.