Основни области

Казваме това, което виждаме

Ад-хок проучвания

Освен регулярно изготвяните продукти, Консултантската къща ПРОГРЕС консулт изготвя за своите клиенти маркетингови проучвания и анализи по специална поръчка. Този тип продукти могат да се отнасят до всички аспекти от дейността на възложителя: отношението и удовлетвореността на клиентите на съответната институция; тестването на нови продукти и определянето на ценови ниши за тях; перспективата на новооткриващи се в даден регион нови офиси или пунктове за продажба; измерване на ефективността на рекламни кампании и т.н. Подобни проучвания се изготвят както сред потребителите-граждани, така и сред стопански субекти - потребители на определени стоки и услуги. Те могат да се провеждат както в национален, така и в регионален мащаб.