Основни области

Казваме това, което виждаме

Финансови институции

  • Регулярно се провеждат проучвания и се изготвят анализи за пазарите на банките, застрахователните компании и пенсионните фондове;
  • Кои са основните отличителни черти на нашите продукти за пазарите на банките и застрахователните компании;
  • Строго се извършва разграничение между сегмента на дребните и сегмента на корпоративните клиенти, които се проучват отделно;
  • Задължително се включват анализи на общата икономическа ситуация по обективни икономически и статистически данни;
  • Маркетинговите проучвания са самостоятелни проучвания на пазарите на финансовите институции, а не са част от омнибуси;
  • Докладите не съдържат само данни в графичен и табличен вид, а подробно се анализира всеки пункт от проучването;
  • Абсолютно задължително всеки пункт се дава в съпоставка с изминалите два четиримесечни предходни периода;
  • Подбран е най-подходящ период на проучванията - три пъти годишно за гражданския и три пъти годишно за фирмения сегмент съответно за банките и за застрахователните компании, тъй като по наши наблюдения реални изменения на пазара рядко настъпват на по-къси периоди;
  • Регулярните проучвания са добра база, която дава възможност на нашите клиенти да планират частни проучвания по проблеми, представляващи индивидуален интерес за тях.