Основни области

Казваме това, което виждаме

Автомобилни продукти

Регулярно се провеждат мащабни проучвания, представителни за гражданите, ползващи автомобили, и за фирмите в страната за ползването на автомобили и основни автомобилни продукти.

Леки автомобили

В тези проучвания, провеждани два пъти годишно сред гражданите, ползващи леки автомобили, се изследва реалният брой на движещите се в България леки автомобили; характеристиките на автомобилния парк, тенденциите в промените на съотношението между автомобилите, закупувани като нови и като втора ръка; пазарните позиции на отделните марки; оценката за качествата им; нагласите за купуване на автомобили в следващия период; основните фактори за избор на марка автомобил.

Горива и бензиностанции

В пакета от проучвания разделено се представят сегментите на дребните потребители (гражданите) и корпоративните клиенти. И в двата сегмента информацията е за ползваните вериги бензиностанции, обема на ползването им, оценката за качествата им, мотивите за ползване и ефективността на рекламата.

Автомобилни масла

В този пакет проучвания е следвана класификацията на АСЕА и сегментирането на пазара в тях е на: превозни средства с тежко натоварени дизелови двигатели, превозни средства с леко натоварени дизелови двигатели, и превозни средства с бензинови двигатели. Проучвани са поотделно както граждани, ползващи леки автомобили, така и фирми - транспортни (товарни и пътнически), строителни, селскостопански, производствени, дистрибуторски, мини, кариери и т.н., притежаващи машини, в които се използват автомобилни масла.