Основни области

Казваме това, което виждаме

Аудитории на медиите

В периметъра на дейността на Консултантската къща ПРОГРЕС консулт е извършването на регулярни проучвания за развитието на аудиториите на всички типове мидии (всекидневници, седмичници, списания, радиостанции, телевизии), и същевременно – за влиянието на отделните комуникационни канали върху потребителите на конкретни продукти и услуги. На тази основа Консултантската къща е в състояние към всеки отделен момент да определя най-точното съотношение между отделните комуникационни канали, както и най-добре приеманите от съответния таргет конкретни медии, което позволява на нашите партньори с най-нисък разход на средства да постигат най-висока ефективност на своите комуникационни кампании. Данните от маркетинговите проучвания са еднакво полезни както за рекламодатели, рекламни агенции, медиашопове и др., които могат по-успешно да планират рекламни кампании, така и за самите медии, които получават точна снимка за състоянието и позиционирането на печатното издание, телевизията или радиото си на пазара.